Kik vagyunk?

A b24 Galéria új stábja 2017 tavasza óta alakítja, formálja a kiállítóhely új arculatát. Munkánk során arra törekszünk, hogy a tehetséges, fiatal energiák a város számára is láthatóvá váljanak. Szakmai tevékenységünk gerincét a pályakezdő debreceni alkotók, valamint a városból elszármazott, de szakmai kapcsolatot a várossal nem ápoló művészek bemutatkozási lehetőségei képezik. Figyelmet fordítunk az alkotótevékenységük legelején álló növendékekre, akik a művészeti egyetemek valamelyikén tanulnak. Informális kapcsolatot ápolunk a Debreceni Egyetem legkülönfélébb kutatóműhelyeivel: az ott zajló, debreceni vonatkozású kutatásaikat a helyiek számára megismerhetővé tesszük. Arra törekszünk, hogy b24 Galéria olyan integratív, ifjúsági-közösségi színtérré váljon, ahol a művészetek egymással párbeszédben, egymást megerősítve lehetnek jelen, és ahol a helyi művészeti és művészetpártoló közösségek egymásra találhatnak.

Szoboszlai Lilla galériavezető