Akkumuláció

26
feb
2016

005

Süli-Zakar Szabolcs: Akkumuláció

Akkumuláció: feltöltés, feltöltődés (földrajz, biológia). Az azonos vagy a hasonló tárgyak felhalmozásának, sokaságának köszönhetően megváltozik/módosul az egyes tárgyak eredeti jelentése (művészet). Különösen, ha azok korábbi használatuk során személyes tartalommal töltve voltak.

Süli-Zakar Szabolcs képzőművészeti tevékenysége párhuzamosan több szálon futott az elmúlt években. DLA dolgozatában a társadalmi teret vizsgálta (az emlékművek egy speciális keresztmetszetében), melyhez társadalom-földrajzi és művészeti tanulmányai biztosították vizsgálódásának fő bázisait.

Projektszemléletű alkotóként elméleti kutatásához kapcsolódott alkotói tevékenysége is. Lebegő Erkélyek (2010-2014) című installációjához, a volt szocialista országok egyforma lakótömbjeinek erkélyeit fényképezte, keresve az apró individuális eltéréseket. A kiválasztott balkonok bárhol lehetnének Közép Európában. Egyszerre univerzálisak, mai napig hordozzák a szocialista diktatúra nyomait, ugyanakkor – a háztáji kiskertekhez hasonlóan – jellemzik tulajdonosuk egy-egy vonását. Jellegüket kifordítva, különös teregetésként kerültek a finoman mozgó lepedőkre.

Az elmúlt három évben fényképsorozatot készített a hetvenes-nyolcvanas években épült paneltömbök reggeli és koraesti állapotáról, a közvilágítás le- és felkapcsolódása előtt Debrecenben. Ezeket épített neon-lightboxokba helyezte, így a panelházak mai arcai a nyolcvanas évek neon-armatúráiba, építésük korába kerültek vissza. Ebben az esetben is kifordult szerepről beszélhetünk, a házak egykori világítóeszközei hordozzák a lakótömböket és azok felvillanó fényeit. E lightbox együttesének Andrej Platonov kommunizmussal foglalkozó utópisztikus regénye alapján a Csevengur munkacímet adta.

A kiállítás harmadik egysége, a kiállítás címét adó Akkumuláció installáció- és fotósorozat, mely tematikájában szervesen kapcsolódik az előző kettőhöz. A képeken jellemzően rurális eredetű felhalmozott használati tárgyak láthatók, melyek kiszorultak a mindennapi használatból, a divat, az urbanizáció, a vidéki lakosság városba költözése folyamán. A tárgyak felhalmozásának köszönhetően megváltozik/módosul az egyes tárgyak eredeti jelentése, különösen, ha azok korábbi használatuk során személyes tartalommal töltve voltak.

A megnyitó időpontja: 2016. február 5., 17 óra

Megnyitja: Csontó Lajos Munkácsy-díjas képzőművész

 

Szabolcs Süli-Zakar: Accumulation

Several things grouped together or considered as a whole (geography, biology). Due to the multitude of the same or similar objects, the original meaning of certain objects is changed/modified (art). Especially, if it was filled with personal content during its former usage.

The artistic activity of Szabolcs Süli-Zakar has been running on more parallel threads in the last few years. In his DLA dissertation1 he inspected the social space (in a special cross section of monuments) for which the main basis was granted by his socio-geographical and artistic studies.

As an artist of project-approach, his creative activity was also connected to his empirical research. For his installation, Floating Balconies (2010-2014) he photographed the balconies of the identical blocks of the ex-socialist countries, searching for the tiny individual differences. The selected balconies could be anywhere in Central Europe. They are universal at the same time, they bear the prints of the socialist dictatorship, however, – similar to household backyards – they characterize a trait of their owner. Turning their charters inside out, they form peculiar hang-outs of the finely moving sheets.

In the last three years he created photo-series of the morning and early-evening states of panel blocks of the 70s-80s, before turning on and off the public lighting in Debrecen. He placed these into neon light-boxes, thus the current profiles of the panel houses got back into their neon armatures, into the time of their built. We can talk about out-turned roles in this case too, the former light-tools of the houses carry the blocks and their flashing lights. He named this lightbox group Chevengur2 in regard to the utopian novel on communism written by Andrei Platonov.

The third part of the exhibition is the installation and photo-series, Accumulation, the denominator of the exhibition, that closely connects to the former two with its topic. On the pictures mainly rural origin objects of use are piled up that were squeezed out from the everyday usage during the course of fashion, urbanization and the moving of rural people into the cities. Due to the accumulation of the objects, their original meaning is changed or modified, especially, if they were filled with personal content during their former usage.

Opening by Lajos Csontó, Munkácsy Award winner visual artist

The exhibition will be on view until the 5th of March, 2016