Soft Power – kiállításmegnyitó

01
aug
2019

Soft Power kiállításmegnyitó augusztus 9-én a b24 Galériában!

A kortárs fiatal, látványelvű festő nemzedéket – akik többnyire online felületekből merítik inspirációjukat – már nem elsősorban a hagyományos látásmód, mint inkább a digitális nyilvánosság foglalkoztatja. Kujbus János alkotói képzeletét is az online felületeket elözönlő fogyasztói toposzok, az elidegenedett urbánus környezet kommerciális eseményei, a fashion világ reklámjai és az óriásplakátok egyszerűen dekódolható üzenetei ragadják meg. Témaválasztásaihoz előszeretettel használja fel a kifutók meghamisított valóságát: a csicsás és hamis high-tech közeget. Festményein a tömegkultúra különböző ideáltípusait eredeti jelentésüktől megfosztja: szereplőit új helyzetekbe hozza úgy, hogy közben különböző formai elemeket ütköztet egymással, és ezzel a gesztussal új tartalma lesz a kompozícióknak. Ironikus felütésű, popos, dekoratív szín- és formavilágú képein a fashion-műterem beállítású figurák mellé ellentétes vagy a témához látszólag nem kapcsolódó „idegen” forma- és térelemeket illeszt. Összemontázsolt alakjai magányosan és – mintha tárgyak lennének – idegenül mozognak a szürreális, olykor abszurdba hajló (ál)valóság terében, aminek rideg környezetéből hiányzik az otthonosság és a menedék. Csak a kommerciális színpadi környezet és a mesterségesen gerjesztett rivaldafény sugallja számunkra, hogy ez az illuzionisztikus világ valójában soha nem létezett. Kujbus János művei a valóság és a képzelet határmezsgyéjén mozognak, melynek valósága egyedül az övé.

Megnyitja: Mányoki Endre író

Közreműködik: LED

A kiállítás megtekinthető: 2019. szeptember 14-ig.