Bevésődés / Imprinting

27
Júl
2016

13699980_1708246806102202_7900072588945844357_n

Bevésődés / Imprinting – Debreceni Nemzetközi Művésztelep 2016 / International Artist in Residence of Debrecen 2016

Időpont / Date: 07. 23 – 08. 06. / 23 July – 06 Aug

Helyszín / Venue: b24 Galéria, Debrecen, Batthyány utca 24.

Résztvevők / Participating artists:
FÁTYOL Viola, FAA Balázs, GYENIS Tibor, IMREH Sándor, MAYER Éva, MIKLÓS Szilárd, PETTENDI SZABÓ Péter, ROTERS Katharina, SZOLNOKI József, VÉKONY Dorottya, Janek ZAMOYSKI.

Művészeti vezetők / Curators: CSONTÓ Lajos, SÜLI-ZAKAR Szabolcs, UHL Gabriella

Program:
07. 24. 15.00 / 3 pm 24 July: Vitaindító előadások / Thought-provoking lectures by
PERENYEI Monika művészettörténész / art historian
HORÁNYI Attila esztéta. művészettörténész / aesthete, art historian

07. 25 – 08. 02. hétköznapokon 19 órától / 25 July – 02 August on weekdays from 7 pm:
művészprezentációk / artist presentations

10 éves a Debreceni Nemzetközi Művésztelep, amely 2016-ban ismét kéthetes tematikus rezidens programot indít a magyar és elsősorban közép-kelet európai kortárs képzőművészek számára. Idei felvetése: Bevésődés. Címét az etológiában és a pszichológiában használt jelenségből kölcsönözte, amely egy az adott faj számára kritikus periódusban bekövetkező tanulási és alkalmazkodási metódus leírására szolgál. A bevésődés fogalmán keresztül áttételesen a társadalomtudományok és a művészetelmélet által gyakorta felvetett problémára szeretne reflektálni, amely az előregyártott képek inváziójára, azok eredetére és főleg terjedési mechanizmusára kérdez rá. Vagyis a képi civilizáció korában milyen veszélyek fenyegetik a művészeknek ama képességét, hogy eredeti képeket hozzanak létre, illetve eredeti módon értelmezzék, strukturálják a világot alkotásaik által. A művésztelepi munka során olyan stratégiák, gyakorlatok kidolgozására és megvitatására törekszünk, amelyek ellene mennek a képalkotói automatizmusoknak (lásd a szociális média képáradatát), illetve magának az automatizmus működésének rendszerére kérdeznek/mutatnak rá. E mechanikusan készülő képek a társadalmi folyamatok és a művészetteória szempontjából nézve eltérő módon viselkednek és ítéltetnek meg, a művésztelep megkísérli e diskurzus továbbgondolását. Mivel vizuális memóriánkra képtörmelék-rétegek rakódtak, egyre nehezebb előbányászni egy-egy eredeti (nem automatizmusból született) képet, ennek a képességnek az erősítésére törekszik a művésztelep meghívott alkotói révén.

A rezidens program résztvevőinek munkái kikerül(het)nek Debrecen köztereire is a párbeszéd kiterjesztése végett. A művésztelep idején a tematikához kapcsolható szakmai előadásokat kezdeményezünk meghívott előadók részvételével. Szeretnénk, ha a művészek egymás tevékenységét, alkotói módszereit is megismerhetnék, melyet esténkénti portfólióvetítések formájában bonyolítunk.

 

The ten years old International Artist in Residence of Debrecen launches a two weeks long thematic residency programme for Hungarian and primarily for East-Central European contemporary artists in 2016 once again. Its current topic, Imprinting refers to the etological and psychological phenomenon that serves for the description of the method of learning and adaptation of a given species in a critical period. Through the notion of imprinting we would like to indirectly reflect to the matter often brought by the social sciences and art theory that questions the invasion of the pre-produced images and their origin, especially the mechanism of their expand. Namely, that in the era of the civilization of image what dangers can threaten the artists’ ability to create original images, and interpret and structure the world in an original way through their creations. During the work of the artist colony we aim to elaborate and discuss such strategies and practices that go against the image creation automatisms (see the torrent of images in the social media), and that question/point to the working system of the automatism. These mechanically produced images behave and are judged differently from the viewpoint of the social processes and art theory, the artist colony attempts to think this discourse further. As image-scrap layers have been laid to our visual memory, it is harder and harder to mine out some original (not born from automatism) images, the artist in residence aims to strengthen this ability through the invited artists.

The artworks of the participants may get to the public spaces of Debrecen for expanding the dialogue. DNM2016 also initiates lectures related to the theme with invited speakers during the time of the artist in residence. We would like the artist to get to know one another’s activity and creational methods through portfolio projections in the evenings.

Támogatók / Sponsors:
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
NKA
KULTer.hu