• acompanhantes
 • sildenafila
 • Gerber Pál: Bennem már rengeteg világ dőlt össze - b24galeria.hu

  Gerber Pál: Bennem már rengeteg világ dőlt össze

  09
  Sze
  2015

  GERBER PÁL:
  BENNEM MÁR RENGETEG VILÁG DŐLT ÖSSZE
  2015. március 26. – április 30.
  Gerber Pál Bennem már rengeteg világ dőlt össze című kiállításával indítja programját a Batthyány 24 Galéria. Az elmúlt évek munkáiból, valamint friss, még be nem mutatott művekből álló tárlat egyszerre kínálja a fanyar irónia és a világra való vállaltan naiv rácsodálkozás örömét, a konceptualizmus és a festőiség sajátosan Gerberre jellemző, közös játékterét.
  Megnyitja: Bencsik Barnabás, művészettörténész, független kurátor
  Kurátor: Kukla Krisztián


  A galéria három termében pontosan 66 mű rendeződik el, a főleg pozdorjalemezre és farostra festett képek, illetve a rajzok és installációk mellett szöveges munkák, szövegtáblák is helyet kapnak, amelyek részben műcímekként szerepelnek, ám egyúttal túl is mutatnak a szokásos műcédulákon.
  Vizualitás és nyelviség egyébként Gerber esetében mindig egyenrangú, mellérendelő viszony: képei és szövegei viszont úgyszólván folyamatosan piszkálják is egymást, egyszerre banálisak és mély értelműek, precízek és könnyedek, humorosak és komolyak, hiszen saját hétköznapiságukat és ezáltal a mindennapiságban is tetten érhető titokzatosságukat, szakralitásukat mutatják be. Gerber Pál igazi festői alkat, aki a különféle stílusirányzatokban a kötöttséget, a tautológiát érzékeli, s akit vonz egy-egy tautologikus állítás igazsága, a nyelvi és kulturális klisék, beidegződések felmutatása. És sajátos festői alkat a homo faber értelmében is, egyrészt játszik az anyaggal, barkácsol, másrészt viszont redukál, csak a lényegre összpontosít: festészetéből már jó néhány évtizede kiiktatta a színeket, a szürke árnyalatait, vagy egy-egy háttérszínt használ csupán.